سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روزبه بهروزمند – آزمایشگاه پردازش گفتار و مهندسی عصبی شناختی دانشکد ه مهندسی پزشکی ، دا
فرشاد الماس گنج –
محمد حسن مرادی –

چکیده:

در این مقاله به بررسی نقش مخرب عارض ه فلج بر روند طبیعی نوسانات تارهای صوتی در حین تولید آواهای گفتاری پرداخته شده است. بدین منظور از دو گونه از ویژگی های مبتنی بر تحلیل آکوستیکی کلاسیک، و همچنین تحلیل دینامیک های غیرخطی سیگنال واک ه بیماران در فضای فاز استفاده شده است. نتایج حاصله از اعمال طبقه بندی کنند ه غیرخطی ماشین بردارهای پشتیبان بر ویژگی های استخراج شده بر این نکته دلالت دارد که ویژگی های استخراج شده برپای ه تخمین بعد همبستگی چنین سیگناهایی در فضای بازسازی شد ه فاز آنها، بعلت تعقیب روند تغییرات بوجود آمده در میزان پیچیدگی جذب کننده های آن در اثر بی نظمی ایجاد شده در روند طبیعی نوسانات تارهای صوتی، در تفکیک نمونه های سالم از نمونه های مبتلا به عارض ه فلج تارهای صوتی در انجام تشخیص های کلینیکی و ارائ ه روشهای کمک درمانی لازم از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد.