سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا رحمتی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مقاله حاضر کاربرد و مقایسه استفاده از مدل احتراقی کانت (Cant) و بری – موس (Bray-Moss) که نوعی از مدل های مبتنی بر مفهوم فلیملت و متغیر پیشرفت واکنش است را برای تخمین میدان متوسط جریان و کمیات شیمیایی در جریان های مغشوش احتراقی بررسی می کند . این روش ها برا ی شبیه سازی عددی احتراق پیش مخلوط مغشوش یک گاز طبیعی بکار گرفته شده است و نتایج حاصله با مقادیر تجربی مقایسه گردیده است نتایج نشان می دهد که مدل بری – موس درتعیین میدان جریان دقت بیشتری نسبت به مدل کانت دارد، لکن این مدلها در پیش بینی مقادیر متوسط دما در مقاطع مختلف، برتری محسوسی نسبت به یکدیگر نشان نمی دهند .