سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

زهرا آقاجانی – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده:

در موقعیت کنونی با توجه به تحول فناوری جدید و سرعت گرفتن استفاده از تکنولوژی ها ینوین در تمامی ارکان زندگی، ضرورت رفع نیازهای موجود در توسعه مالعات زلزله و پیشگیری و کاهش خطرات زلزله، درگرو اطلاع رسانی علمی و فن آوری زلزله با مفهومی نوین روبرو شدهاست. برای تبدیل خدمات سنتی اطلاع رسانی علمی و فناوری به خدمات پیشرفته ای که با پیشرفت جامعه اطلاعاتی همخوان باشد، قوانین، محتوا و شکل این خدمات نیز بای تغییر کند و دستخوش اصلاحات اساسی گردد. بنحوی که پاسخوی نیازهای توسعه ای لرزه شناختی ، مصونیت از زلزله و کاهش خطرات آن باشد.
در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه موردی کور چین، چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات در این کشور در زمینه زلزله مورد بررسی قرار گیرد.