مقاله کاربرد يک مدل رياضي براي متعادل سازي خط مونتاژ (مطالعه موردي: شرکت تراکتورسازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد يک مدل رياضي براي متعادل سازي خط مونتاژ (مطالعه موردي: شرکت تراکتورسازي)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متعادل سازي خط مونتاژ
مقاله مدل رياضي
مقاله توليد انبوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: زينال زاده امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خطوط مونتاژ به عنوان يکي از رويکردهاي مهم در توليد انبوه محصولات صنعتي مي باشند. امروزه اين خطوط در توليد محصولات سفارشي با نرخ کم نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. عدم بالانس خطوط مونتاژ باعث افزايش زمان سيکل و زمانهاي بيکاري و در نتيجه کاهش نرخ توليد، کارايي خط و افزايش هزينه هاي سيستم مي شود که اين عوامل در نهايت باعث بهره وري پايين در سازمان مي گردد. اين مساله باعث شده است که پژوهشگران و شاغلين در زمينه توليد و عمليات توجه ويژه اي به مساله متعادل سازي خط مونتاژ داشته باشند. در اين مقاله، در بخش اول مباني نظري و طرح دسته بندي بويسن و همکارانش در خصوص مسايل متعادل سازي مطالعه شده است. در بخش دوم وضعيت موجود يک شرکت نمونه مورد تحليل قرار گرفته و سپس با توجه به معيار بهينگي و محدوديت هاي شرکت، يک روش رياضي مناسب براي متعادل سازي خط انتخاب شده است. اين مدل در نرم افزار LINGO توسط روش شاخه و کران حل شده و جواب بهينه سراسري آن به دست آمده است. به منظور ارزيابي تاثير متعادل سازي، شاخص هاي مناسب براي دو وضعيت موجود و پيشنهادي محاسبه شده اند. در نهايت با مقايسه اين شاخص ها براي دو حالت، نتيجه گيري هاي لازم در خصوص بهبود عملکرد سيستم بعمل آمده است.