مقاله کاربرد پربيوتيک ها در آبزي پروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد پربيوتيک ها در آبزي پروري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبزي پروري
مقاله بازماندگي
مقاله پربيوتيک
مقاله رشد
مقاله سيستم ايمني
مقاله فلور باکتريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قليچي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: قرايي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سريع، کارايي تغذيه، عملکرد رشد و افزايش مقاومت در برابر بيماري ها از اهداف مهم صنعت آبزي پروري محسوب مي شود. ثابت شده است که در برخي از اجزا غذايي مورد تغذيه جانوران، فلور باکتريايي دستگاه گوارش نقش مهمي در کارايي تغذيه و سلامتي ميزبان بر عهده دارد. روش هاي مختلفي در جهت تعديل و بهينه سازي جمعيت باکتريايي غالب دستگاه گوارش به منظور دستيابي به ارتقا عملکرد رشد، قابليت هضم بيشتر، تحريک سيستم ايمني، بازماندگي و مقاومت در بسياري از جانوران از جمله انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. مکمل هاي غذايي پربيوتيک که به عنوان  اجزا غذايي غير قابل هضم محسوب مي گردند، سلامتي ميزبان را از طريق رشد يا فعال نمودن گزينشي تعداد محدودي از باکتري هاي مفيد دستگاه گوارش تحريک و فعاليت باکتري هاي بيماريزا را کاهش مي دهند که چنين اطلاعاتي در آبزيان پرورشي بسيار محدود است.