مقاله کاربرد پرسشنامه ها در ارزيابي سوکت پروتزهاي اندام تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۳۸ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد پرسشنامه ها در ارزيابي سوکت پروتزهاي اندام تحتاني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه
مقاله داده هاي کيفي
مقاله پروتزهاي اندام تحتاني
مقاله ارزيابي سوکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: راشدي‌ وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در گذشته ابزار مناسبي براي تقسيم بندي افراد آمپوته جهت تجويز پروتز مناسب براي آن ها وجود نداشت، ولي امروزه پرسشنامه هاي بسياري در دسترس مي باشند که در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و پايايي و روايي آن ها مستند شده است. اکثر پروتزيست ها نيز به اين حقيقت واقفند که تجويز و ساخت پروتز بايستي بر مبناي نياز واقعي آمپوته انجام شود.
پرسشنامه ها از مهم ترين ابزارها در انجام مطالعات کيفي هستند. آن ها ممکن است توسط آمپوته يا خود پژوهش گر، از طريق مصاحبه با آمپوته يا بر اساس توضيحات بيمار تکميل شوند. استفاده از نمرات حاصل از پرسشنامه هاي مختلف که در مورد توانايي، عملکرد و راحتي سوکت مي باشد، راهي براي کمي سازي متغيرهاي کيفي است. امروزه پرسشنامه هايي در مورد استفاده از پروتز، جنبه هاي عملکردي آن و فعاليت هاي عمومي آمپوته وجوددارد، ولي هيچ کدام از آن ها اطلاعات کاملي در مورد اين که چگونه پروتزي متناسب با توانايي واقعي يک آمپوته بايد ساخت، ارايه نمي کنند.
هدف: در اين مقاله به معرفي برخي از ابزارهاي کمي سازي داده هاي کيفي مانند: PEQ، BPI، SCS و DMERC که در مطالعات پروتزهاي اندام تحتاني کاربرد دارند، مي پردازيم.