سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر زارع زاده – موسسه اطلاع رسانی فجر علیم – یزد

چکیده:

پروانه ثبت اختراع (Patent) عبارت است از یک سند قانونی که از طرف دولت به مخترع اعطا می شود و به وی حقوق کاملی در رابطه با ساخت، بهره برداری و فروش یک اختراع برای سالهای مشخصی واگذار می کند. بهره گیری ازاطلاعات موجود در پروانه های ثبت اختراع، باعث افزایش توان تحقیقاتی در بخش تحقیق و توسعه صنایع کشور شده و در نتیجه کیفیت تولید ارتقا خواهد یافت.
از نظر تاریخی در کشورهای مختلف، اختراعات ثبت می شود و طبق گزارش سازمان جهانی مالکیت معنوی، بیش از یک صد کشور جهان دارای دفاتر ثبت اختراع می باشند. شرایط، مراحل و هزینه ثبت اختراع در کشورها متفاوت است.
مقاله حاضر نحوه کاربرد پروانه های ثبت اختراعات جهان و نقش آنها در بخش های تحقیق و توسعه صنایع کشور را ارزیابی می کند.