سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا سهرابی چگینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک
رضا یونسی – استایار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نفت از منابع اصلی انرژی بوده و کافی نبودن منابع سوخت دیگر باعث شده که استفاده از این منابع با دقت بیشتری انجام شده و تمهیداتی جهت بازیافت هر چه بیشتر در نظر گرفته شود. از جمله مشکلات در این بازیافت پایین بودن تراوایی سنگ مخزن جهت عبور از مخزن به درون چاه است. جهت رفع این مشکلات و افزایش تولید بیشتر معمولا از روش های تحریک استفاده می کنند که اینکار در مخازن نفت ایران که بیشتر کربناته می باشند بوسیله اسید کاری انجام می گردد، ولی در مخازن ماسه ای چون با اسید تحریک نمی شوند بیشتر از روش شکست هیدرولیکی استفاده می کنند. درد این روش سیال مناسب به همراه پروپانت بداخل چاه پمپ بداخل چاه پمپ میشود، وقتی فشار پمپاژ بیشتر از مجموع تنش های برجا و مقاومت کششیس سنگ شد ترکها و شکستگیهایی دراطراف چاه بوجود می آید که پروپاتن تزریق شده دراین جا جهت جلوگیری از این ترک وشکاف هاست. حالا با توجه به جنس سنگ مخزن (چون مخازن کربناته بخاطر خاصیت پلاستیسیته، پروپانت بیشتری مصرف می کنند) اندازه، نوع و مقدار پروپانت بسیار مهم می باشد که در این پژوهش به شرح آن می پردازیم. لازم به ذکر است که این روش در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا (کلرادو، تگزاس و …) انجام شده ولی در کشور ما بدلیل منابع غنی هنوز نیاز به این روش بطور جدی احساس نشده ولی در آیمنده ای نزدیک نیاز به آن دردستور کار وزارت نفت قرار خواهد گرفت.