سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محمدرضا غلامی – کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز
منصوره قائنی – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز

چکیده:
اهمیت پارامتررشدوسلامت درصنعت آبزی پروری بسیار روشن و مبرهن است. برکسی پوشیده نیست که غذا و مدیر یت تغذیه آبزیان پرورشی در دسترسی به حداکثر میزان رشد و سلامتی آبزیان نقش کلیدی دارند و در همین راستا برای افزایش تولید و راندمان اقتصادی در پرورش آبزیان، تغذیه مناسب بسیار ضروری مینماید. پری بیوتیک ها از تازه ترین راهکارهای افزایش راندمان رشد و تولید آبزیان به شمار میرود که برروی شاخص رشد و ایمنی بدن ماهیت اثیر دارند. باتوجه با تاثیرات مفید پری بیوتیکها برفاکتورهای خونی و ایمنی بدن ماهیان از یکسو، و تاثیرات محسوسی که برمقوله ی رشد و زنده مان ی آبزیان پرورشی دارند. در این پژوهش پس از معرفی پریوپروبیوتیک ها و برشمردن وجوه تمایز آنها ،به بررسی تاثیر پریبیوتیکهادرجیره ی غذایی ماهی قزل آلا و میگوی پرورشی پرداخته و تفاوت معنادارجیره ی غنی شده با پری بیوتیک و جیره ی عاری از این ماده، در ماهی قزل آلا بررسی می شود که در انتها نتیجه ای مطلوب تر از آنتی بیوتیکهای تجویزی دیگر یا پروبیوتیکها به دست می آید.