سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهناز دانش – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی
امین علیزاده – عضو هیئت علمی

چکیده:

محدودیت منابع آب در کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک، یکی از مهمترین معضلات موجود در بخش کشاورزی است از این رو استفاده از منابع آبی غیر متعارف از جمله پساب تصفیه خانه ها دراین کشورها روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.