سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا کریم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی
نوراله میرغفاری – استادیار دانشکده منابع طبیعی
مهدی کدخدایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مرتعداری
وامین شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

افزایش دائمی تقاضا برای آب سبب شده است که تصفیه و استفاده مجدد از پساب برای تامین بخشی ازمصارف صنعتی و کشاورزی آب، بصورت یک ابزار مهم در مدیریت منابع آب نه فقط در مناطق خشک بلکه در مناطق مرطوب در جهان نیز مورد توجه قرار گیرد.