مقاله کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد در حذف کدورت از آب تهران – مطالعه موردي تصفيه خانه آب جلاليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد پلي آلومينيوم کلرايد در حذف کدورت از آب تهران – مطالعه موردي تصفيه خانه آب جلاليه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي آلومينيوم کلرايد(PACl)
مقاله کلريد فريک
مقاله آلوم
مقاله آلومينيوم باقيمانده
مقاله آب شرب تهران
مقاله تصفيه آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي آويد
جناب آقای / سرکار خانم: مكنون رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آذر منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين بررسي، مقايسه ماده منعقد کننده پلي آلومينيوم کلرايد (PACl) با کلرايد فريک، بهينه سازي فرآيند و بررسي استفاده توام آن با بنتونيت بر بازدهي کدورت و همچنين بررسي ميزان آلومينيوم باقيمانده با مصرف PACl در مقايسه با آلوم در آب خام تهران، بوده است. در اين راستا، نمونه هايي از آب خام ورودي به تصفيه خانه آب جلاليه تهران برداشته شد. در فاز اول با آزمايش جار، غلظتهاي بهينه دو ماده منعقد کننده کلرايد فريک و پلي آلومينيوم کلرايد مقايسه شد. غلظت بهينه براي حذف کدورت، براي کلريد فريک ۴۰mg/L و براي ۳۵mg/L PACl بدست آمد. در فاز دوم، با اضافه کردن بنتونيت (به ميزان ۲۰ ميلي گرم بر ليتر)، غلظت بهينه براي کاربرد کلرايد فريک و PACl به ترتيب به ۲۵mg/L و ۱۵mg/L کاهش يافت. نتايج حاصل از فاز سوم نشان داد که غلظت يون آلومينيوم باقيمانده در آب با مصرف PACl، در مقايسه با آلوم، کاهش يافته و به حدود استاندارد مجاز (۰٫۲mg/L) نزديکتر است.