سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آوید بنی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشکده مهندسی عمران و محیط زی
محمدرضا علوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیط زیست دانشکده مهندسی عمران و محیط زی
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر نیک آذر – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عملیات حذف کدورت به طور چشمگیری بهبود یافت. به گونه ای که علاوه بر کاهش قابل توجه مقادیر غلظتهای بهینه، درصد حذف کدورت نیز دراین غلظتها ، با کلرید فریک و بخصوص با پلی آلومینیوم کلراید، بهبود یافت. از طرفی مشاهده شد که غلظت یون آلومینیوم باقی مانده در آب با مصرف PAC ، درمقایسه با آلوم ، کاهش می یابد. نتایج این بررسی نشان می دهد که با توجه به درصد حذف کدورت بالاتر در غلظت پایینتر و افت PH کمتر در کاربرد PAC ، در مقایسه با آلوم، کاهش می یابد. نتایج این بررسی نشان می دهد که با توجه به درصد حذف کدورت بالاتر در غلظت پایینتر و افت PH کمتر در کاربرد PAC نسبت به کلراید فریک، همچنین کاهش غلظت آلومینیوم باقیمانده که مشکوک به عامل آلزایمر می باشد، می توان آن را به عنوان جایگزین مناسب، بهداشتی واقتصادی برای کلراید فریک و آلوم درواحد انعقاد فرایند تصفیه آب تهران پیشنهاد نمود.