سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زمان شامحمدی حیدری –
هادی معاضد –
نعمت ا… جعفرزاده حقیقی –
نغمه سعادتی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر مولاریته های مختلف بی کربنات سدیم برافزایش ظرفیت پوسته شلتوک در جذب کادمیوم در غلظت های پایین ، مورد بررسی قرار گرفت .حداکثر راندمان جذب در pHبرابر ۶اتفاق افتاد و زمان تعادل جذب۱/۵ساعت بدست آمد . همچنین حداکثر راندمان جذب کادمیوم توسطپوسته شلتوک۱۳/۹۹ %بدست آمد که مربوط به استفاده از جاذب اصلاح شدهتوسط محلول۰/۳مولار بی کربنات سدیممی باشد . در این تحقیق ، مدل های جذب کینتیک نیز مورد آزمون قرار گرفت و اگر چه هردو مدل در سطح اعتماد ۹۵ درصد ، داده های انرژی جنبشی را توصیف کردند ولی مدل لاگرگرن (۱۸۹۸) در مقایسه با مدل هو و همکاران (۱۹۹۶) داده های انژی جنبشی را بهتر توصیف کرد . مقایسه ضرایب بدست آمدهبا ضرایب مدل ها در مطالعات دیگر ، نشانداد که سرعت جذب سطحی کادمیومبر روی پوسته شلتوک اصلاح شده با بی کربنات سدیم ۰/۳ مولار ، بسیارسریع می باشد.