سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس اسماعیلی – گروه پزشکی اجتماعی – دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دا
امیرحسین محوی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دا

چکیده:

پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی) یک نوع کانی معدنی است که عمدتا در ساختار و ترکیب آن اکسیدهای فلزی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی و کارایی این ماده معدنی ارزان قیمت در حذف یونهای فلزات سنگین (سرب، روی، مس و نیکل) از محلولهای آبی، در شرایط مختلفی از جمله PH، غلظت اولیه فلزات، مقدارجاذب و زمان تماس به روش ناپیوسته (Batch) می باشد. ایزوترمهای جذب به دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، در روش کیفی از دسته بندی گیل (Giles Classification)، و در روش کمی از ایزوترمهای لانکویز و فرندولیچ استفاده شد. نتایج آزماشات نشان می دهد که با افزایش غلظت فلزات درصد جذب کاهش می یابد اما میزان جذب به ازاء واحد وزن جاذب (mg/gr) افزایش می یابد، همچنان زمان به تعادل رسیدن خیلی کم (۱۰ دقیقه) می باشد و این نشان می دهد که مکانهای جذب به خوبی در دسترس می باشند. درصد جذب یونهای فلزی در PHهای پایین بسیار ناچیز و با افزایش PH، افزایش می یابد. آزمایشات نشان می دهند که در شرایط یکسان درصد جذب سرب نسبت به سایر فلزات بیشتر می باشد.