سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نازنین کاشیها – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – دانشکده مهندسی – دانشگاه سمنان
محمد بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – دانشکده مهندسی – دانشگاه سمنان

چکیده:

یک مشکل عمده که همواره دراستفاده ازاجزای بتنی وجود داشته است مقاومت کششی کم بتن و آسیب پذیری آن در هنگام اعمال کشش می باشد ازسوی دیگر بتن در برابر فشار بسیار مقاوم است بنابراین با پیش فشرده کردن یک عضو بتنی پس از خمش دراثر اعمال بار نیز کلا تحت فشارباقی می ماند و بدین دلیل طراحی کارآمد تری رافراهم می آورد دراین مقاله هدف آن است که اصول اولیه پیش تنیدگی و روشهای اعمال پیش تنیدگی دریک عضو بتنی که به دو روش کلی پیش کشیدگی و پس کشیدگی صورت می پذیرد بیان شده ویژگیها وعملکرد هریک ازاجزای بکاررفته دراین فرایند تشریح گردد همچنین روشهای تحلیل وطراحی دالهای پیش تنیده و مزایای معمار ی، سازه ای و اقتصادی یک سازه پیش تنیده که سبب رجحان آن نسبت به سازه بتنی معمولی می شود مورد بحث واقع گردیده است . مشاهده می شود که از این سیستم می توان علاوه بردالهای بتنی درساخت پلها ،مخازن بتنی ،فونداسیونها وکفهای پیش تنیده ،مهارخاک ،مقاوم سازی سازه ها ی موجود ،سازه های ویژه نظیر اسکله و … نیز استفاده نمود .