سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین میر احمدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز فن
کیا والفی – دانشجوی دوره دکتری- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران (AIRIC)

چکیده:

در مواردی که گرمای خروجی پیل های سوختی دما متوسط و دما بالا کاربرد گرمایش نداشته باشد با استفاده از سیستم های تبرید جذبی می توان یک سیستم ترکیبی انرژی و سرما ساخت. در صورتی که از انرژی الکتریکی نیز برای ایجاد سرمایش توسط یک سیستم تراکمی استفاده شود، خروجی