سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید نمازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی چند مدل و روش ریاضی در پیش بینی بار ۲۴ ساعت آینده سیستمهای قدرت کاربرد آنها را برای پیش بینی بار ساعتی شبکه سراسری ایران مطرح می سازیم . با مقایسه جوابهای بدست آمده بهترین الگوریتم جهت شبکه ایران معرفی می گردد . بر اساس مدلهای ذ کر شده در این مقاله یک بسته نرم افزار USER FRIENDLY ، رنگی و Interactive تهیه شده است که ب صورت Line– Off قادر است با توجه به انتخاب مدل از طرف استفاده کننده (USER) که در MENUE ظاهر می شود، بار ۲۴ ساعت آینده را پیش بینی نماید .