سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا داودیان دهکردی – گروه منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

منطقه موردمطالعه بخشی از مجموعه دگرگونی – ماگمایی ودگر شکلی شمال و شمال غرب شمال گلپایگان بوده که در مسیر جاده گلپایگان – خمین رخنمونیافته است.توده گرانیتوئیدی چشمه سفید بعنوان جوانترین فاز ماگمایی در سنگ های دگرگونی منطقه تزریق شده است. اندازه بلورهای سنگ های این توده کاملاً بزرگ بوده و ظاهری پگماتوئیدی به آنها می بخشد. ترکیب کانی شناسی این توده مشتمل برتنوعی از کانی های فلدسپات آلکالن، پلاژیوکلاز ، کوارتز، آمفیبول، پیروکسن، ، بیوتیت، مگنتیت، زیرکن،آپاتیت، اپیدوت و اسفن می باشد. کاربرد روش های ژئوترمومتری آمفیبول – پلاژیوکلاز یک محدوده درجه حرارت حدود ۷۵۵ تا ۷۶۵ درجه سانتی گراد را برای تبلور این توده آشکار میسازد. ژئوبارومتری محتوی آلومینیوم در هورنبلند نیز یک فشار حدود ۵/۶ تا ۶/۲ کیلوبار را بدست می دهد.