سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علیرضا قنادان – عضو گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندتهران، ا
آزاده شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه

چکیده:

ارزیابی عملکرد سیستم های جامع و یکپارچه از جمله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی یک ی از مهمتر ین دغدغه ها ی مدیران سازمان ها در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات می باشد. از آن جا که یکی از مهمترین سرمایه های نامحسوس سازمان ها اطلاعات آن ها است، رویکرد کارت امتیازی متوازن یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها جهت ارزیابی عملکرد سیستم ها ی اطلاعاتی محسوب می گردد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی و مقایسه مدل ها و چارچوب های ارائه شده در حوزه ارزیابی عملکرد سیستم های جامع و یکپارچه از جمله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد. از این رو در مقاله حاضر پس از مرور بر ادبیات حوزه ارزیابی عملکرد سیستم های جامع و یکپارچه از جمله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC نتایج این پژوهش ها در قالبی مقایسه ای مورد جمع بندی قرار کرفته است . گردآوری داده دراین مقاله، با انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای و بهره گیری از مطالعات موردی و تجارب موفق در سطح ملی و بین المللی به انجام رسیده که در نهایت منجر به بررسی ۱۳ مورد از برجسته ترین مطالعات انجام شده در این حوزه شده است.