سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد محافظت کار – سازمان انرژیهای نو ایران
وحید حدادی اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگ ا ه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد کاظمینی – سازمان انرژیهای نو ایران
سیداحمد موسوی فر – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

سیستم های ذخیره سازی انرژی من اسب یک نیاز ضروری برای منابع تولید انرژی ب ه خص وص سیستم های جدید تولید انرژی از جمله سلول های خورشیدی و ژنراتورهای توربینی بادی هستند . برای چنین کاربردهایی، باتری هایی با قابلیت شارژ مجدد، انتخاب ی مناسب می باشد که در این میان باتری های اکسایشی ـ کاهشی از آن ج هت که دارای بازدهی بالا ( حدود %)٩٥ و عمر مفید زیاد می باشند و هیچگونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کنند، امروزه ب ه عن وان یکی از سیستم های ذخیره سازی انرژی در جهان مورد توجه قرار گرفته اند . اجزاء اصلی این باتری ها شامل دو مخزن برای نگهداری ، دو نوع الکترول یت، پمپ برای به جریان انداختن محلول الکترولیت درون باتری، غشاء تبادل یونی و دو الکترود می باشد . از آنجا که محلول الکترولیت این باتری ها که درون باتری به جریان در می آید حاوی اسیدهای قوی می باشد، الکترودهای مورد مصرف باید دارای مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا باشند و از طرفی هدایت الکتریکی این مواد نیز در
محدوده مناسب قرار داشته باشد . در این مقاله تولید کامپوزیت های هادی با استفاده از کربن و پلیمرهای پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) ، لاستیک EPDM و آلیاژ این دو مورد بررسی قرار گرفته و میزان مقاومت الکتریکی و خو اص فیزیکی ـ م کانیکی آنها ارزیابی گردیده است . نتایج نشان می دهد که آلیاژHDPE/EPDM درصد کربن هادی، دارای مقاومت الکتریکی مناسب و ٢٠ با ٧٠:٣٠ به نسبت وزنی همچنین خواص مکانیکی مطلوب است .