سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسعد محمد امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

میوه ها و سبزیجات بسیار فسادپذیر می باشند و نیازمند مدیریت مناسب پس از برداشت جهت به حداقل رساندن ضایعات و کاهش زیان های مالی ناشی از آن ، با استفاده از تکنیک های مناسب حمل و نقل و انبار می باشند. کنترل شرائط نگهداری برای حفظ کیفیت اولیه ماده غذایی حائز اهمیت می باشد. امروزه بکارگیری کامپیوتر و الکترونیک اثرات ویژه ایرا در فناوری پس از برداشت ظاهر ساخته است. این اثرات شامل کنترل محیط و شرائط نگهداری ، مانیتورینگ کیفیت ، مدیریت کیفیت ، سیستم های درجه بندی ، کنترل موجودی و مدیریت محصول می باشند. مثال های ویژه ای از بکارگیری سیستم های الکترونیکی جهت بررسی وضعیت فعلی فناوری پس از برداشت و پیش بینی وضعیت آیندهارائه شده اند که احتمالا" بخاطر نیاز روزافزون مصرف کننده به بهبود کیفیت ، افزایش زمان ماندگاری و ضمانت سلامت فرآورده می باشند. در یک بازار کاملا" رقابتی ، صنایع نیازمند ملاحظه چنین تقاضاهایی خواهد بود و فناوری الکترونیک نقش بسیار مهمی در این خصوص ایفا می کند. نیاز به حسگرهای بسیار پیشرفته جهت حصول کیفیت وجود دارد و سیستم های حمل و نقل و نگهداری محصول نیز بطور مداوم در حال تغییر و دگرگونی می باشند. در این مقاله به بررسی وضعیت فعلی فناوری پس از برداشت و کاربرد کامپیوتر و الکترونیک در آن و نیازهای آینده ، خواهیم پرداخت.