سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز مینایی –
مهدیه خلیلی نژاد –

چکیده:

تجارت الکترونیک یک فعالیت بر پایه همکاری مابین اطلاعات تجاری و توسعه کسب و کار در محیط اینترنت و سازگار با شرایط محیطهای دیجیتالی و اینترنت می باشد تجارت الکترونیک بهترین موقعیتی است که برای شرکتها که بتوانند محصولات خود را ارایه دهند به دنبال شریک و همکار بگردند و فروش خود را افزایش دهند. برای دستیابی به اطلاعت تجارت الکترونیک باید آنها را سازماندهی کرد و بدین منظور می توان از کاربران اطلاعات مفیدی بدست آورد و نتایج سودمندی استخراج نمود. یکی از راههای رسیدن به اهداف مذکور استفاده از کاربرد کاوی وب (Web Usage Mining) می باشد در این مقاله تلاش داریم با استفاده از الگوهای پربسامد کاربران (Frequent Patterns) وب سایت و داده های قابل دسترس پایگاه بتوان به صفحات و روندهای پربسامد پی برد. این کا ر را با استفاده از نرم افزار وکا انجام می دهیم. سیستم که سعی در شناسایی صفحاتی دارد که بیشترین ارجاع را داشته و بالاترین استفاده را دارند آنها را رتبه بندیکرده و صفحات با رتبه بالاتر را در دسترس تر قرار داده و آنهایی که رتبه پایین تری دارد از سیستم اصلی دورترقرار خواهند گرفت و با استفاده از آن پی به رفتار کاربران برد.