سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – مدیر مرکز تحقیقات شرکت ساختمانی و راهسازی ۱۱۵ و استادیار بخش مهندسی عمرا
اسلام صهبازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کاربرد سیمان وقیر هر کدام به تنهایی در تثبیت خاکها از سالیان دور مورد توجه متخصصین امر بوده است. مروری بر گزارشات اجرایی حاکی از وقوع ترکهای انقضباضی در چنین لایه های تثبیت شده قبل از بهره برداری ازجاده می باشد. سیمان وقیر از سالیان دور برای تثبیت خاکها مورد استفاده قرار گرفته است. هر کدام از این دو ماده با توجه به اهداف تثبیت، وجود امکانات و تجهیزات و نیز نوع خاک ، مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده توام از کف قیر و سیمان برای تثبیت روش جدیدی است که با پیشرفت تکنولوژی و پیدایش ماشین آلات پیشرفته راهسازی مورداستفاده قرار گرفته است. ا زآنجا که این روش مشخصات فنی ویژه ای دارد و مصالح تثبیت شده دارای ویژگی های منحصر به فردی است، مقبولیت زیادی یافته است و در کشورهای اروپائی آفریقائی و آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است. باند ۲۹ چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران در حدود ۴۰ سال پیش احداث شده است و بمرور زمان باند پرواز این فرودگاه بعلت خستگی بیش ازحد، دچار خرابی متعددی شامل ترکهای طولی، عرضی و سوسماری ، نشستهای موضعی و ناهمواریهای مختلفی گردیدهبود. با بررسی های به عمل آمده و با توجه به پروازهای متعدد روزانه و نیاز به اجرای سریع پروژه ، اجرای بازیافت با کف قیر و سیمان در باند مزبور موردتایید مسئولین امر قرار گرفت. مجری این طرح شرکت ساختمانی و راهسازی ۱۱۵ انتخاب گردید. شرکت مزبور این تکنولوژی را برای اولین بار در احداث جادههرات- دوغارون به کا رگرفته است. در این مقاله طراحی عملیات اجرائی و کنترل کیفیت بازیافت سرد باند فوردگاه بین المللی مهرآباد مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.