سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن مهران – سازمان برق ایران

چکیده:

از آنجا که طراحی لوله های سوپر هیتر در محدوده خاصی انجام می پذیرد و نظر به اینکه افزایش درجه حرارت فلز لوله های سوپرهیتر از محدوده تعیین شده بشدت عمر لوله های و پره های توربین را کاهش می دهد . لذا یکی از مهمترین کمیتهای تحت کنترل در نیروگاههای بخاری درجه حرارت بخار سوپرهیتر می باشد . دقت و سلامت تجهیزات اندازه گیری و کنترلرهای مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در روشهای کنترل سنتی برای آنکه پاسخ قابل قبولی از درجه حرارت بخار خروجی سوپرهیتر در مقابل اختلالات و تغییر بار داشته باشند، لوله های مربوط به سوپرهیتر را به دو یا سه ناحیه کنترلی و همچنین دو یا سه نقطه تزریق آب اسپری تقسیم نموده و درجه حرارت بخار خروجی هر ناحیه را بطور مستقل کنترل کرده و بدین ترتیب برمشکل مربوط به تاخیر زمانی ناشی از طویل بودن لوله های سوپرهیتر تاحدی غلبه می کنند . در این مقاله سعی شده است نحوه کاستن تعداد این مراحل توضیح داده شده و سپس بهبود پاسخ سیستم کنترل بررسی گردد . یکی از راههای رسیدن به هدف فوق الذکر استفاده از کنترلر فضای حالت با استفاده از رویت کننده ( ابزرور ) که براساس تئوری کنترل مدرن بنیان نهاده شده می باشد . این روش مدرن نه تنها از تعداد نقاط تزریق آب اسپری می کاهد و در نتیجه هزینه سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه از فرسودگی تجهیزات مکانیکی کاسته و عمر پره های توربین و لوله های سوپرهیتر را افزایش داده و همزمان کیفیت کنترل و پایداری بیشتر سیستم تحت کنترل را فراهم می کند .