سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسعیداله مرتضوی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتری برق کنترل، عضو هیات عل
علیرضا سینا – کارشناس ارشد برق قدرت، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خوزستان
علی سعیدیان – دکتری برق قدرت، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در سیستم های قدرت پخش بار اقتصادی است، مدیریت شبکه های بهم پیوسته قدرت بعهدة مراکز کنترل و مراکز دیسپاچینگ است. مراکز دیسپاچینگ با داشتن سیستم های تحت نظارت و سرپرستی (اسکادا)، که توسط اپراتورهای سیستم کنترل می گردند، اداره و کنترل شبکه های قدرت را بعهده دارند. لذا اینگونه سیستم ها به افراد و اپراتورها وابستگی کامل دارند و همین امر باعث می گردد که قابلیت اطمینان سیستم کاهش یابد. در این مقاله علاوه بر شبیه سازی کردن برق منطقه ای تهران بزرگ و انجام پخش بار در هر سیکل توسطنرم افزار مطلب و سیمولینک، سعی شده روشی جهت کاهش خطاهای ناشی از داشتن وابستگی مراکز کنترل سیستم های قدرت به اپراتورها ارائه گردد. در این روش از یک سیستم کنترلی فازی جهت هدایت و مشاوره اپراتورها کمک گرفته شده است. مقایسة بین کنترل کننده فازی پیشنهادی و مرکز دیسپاچینگ بخوبی مشخص می کند که استفاده از کنترل کننده ها بعنوان پشتیبانی کننده و مشاور اپراتور، شبکه را پایدارتر و از نظر تلفات، شبکه را اقتصادی تر می کنند