سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
همایون فرهمند – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حکیمه دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
برای کاهش هزینه ها، استفاده از تنظیم کننده های رشد به ویژه کند کننده های رشد، به یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت چمن تبدیل شده است. کندکننده های رشد، در محصولات کشاورزی و باغبانی در کاهش رشد طولی ساقه، بدون کاهش در تولید گیاهان، کاربرد دارند. تنظیم کننده های رشدی که به طور موقت رشد چمن را مهار یا کند می کنند فایده زیادی در مدیریت چمن دارد. در بسیاری از چمن ها یا چمن فرش ها، کاربرد تنظیم کننده های رشد ترینگزاپک اتیل و پاکلوبوترازول بر برخی صفات کمی و کیفی مانند مقدار کلروفیل برگ ها، مواد خشک حاصل از سربرداری، میزان کل کربوهیدرات غیرساختاری و محتوای نسبی آب برگ تاثیر دارد.