سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا توحیدی مقدم – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیأت علمی دان
علی ملک ثابت – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

اگر چه استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسان با استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می شده است ولی بهره برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد ( ۱). هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات به همراه مصرف بهینه کودهای شیمیایی فسفره بر عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای ساده ذرت به منظور مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی از طریق تغذیه تلفیقی گیاهی بود.