سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
آزاده یکتاسرشت – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز- ایران

چکیده:
ایجاد مقاومت ضد آنتی بیوتیک ها و کارایی ناکافی برخی از واکسن ها مطالعات محرک های ایمنی طبیعی در آبزی پروری را ضروری ساخته است. تولید ادجوانت های جدید و مطمئن برای افزایش و تقویت کارایی واکسن های جدید لازم و ضروری است. در مطالعات مختلف اثرات کیتوزان بر روی پاسخ های ایمنی و ایجاد مقاومت بر ضد بیماری ها بررسی شده است. قابلیت تجزیه پذیری زیستی، فعالیت ایمونولوژیکی و ویسکوزیته بالا آن را به عنوان یک ادجوانت برای واکسیناسیون مناسب می سازد. بررسی های مختلف نشان داده است که این پلیمر طبیعی ویژگی های یک محرک ایمنی در گونه های مختلف ماهی را دارا می باشد.