سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم وحیدی اصل – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
محسن محمدزاده – گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
فرانک گودرزی – گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله مدلی برای گرافهای تصادفی بازه ای معرفی شده و خواصی در ارتباط با این مدل عنوان می شود. سپس نتایج دقیقی برای توزیع متغیرهای تصادفی مربوط به همبندی این گراف تصادفی بازه ای مورد بحث قرار می گیرد.