سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد امین ندائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه رازی
حدیث السادات ازهر – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه رازی

چکیده:

در این پژوهش ، مطالعاتی که برای ارزیابی کاربرد گرمانگری بوسیله اشعه مادون قرمز برای یافتن ترک های آسفالت انجام شده است ارائه می شود ، این کار در گذشته عموما بوسیله عکسهای آنالوگی و دیجیتالی که در طیف های مرئی از نور گرفته می شود ، انجام می شد ، وجود سایه ، نور کم ، ترکهای سفید ، و بسیاری دیگر از مشکلات باعث شده که یافتن و تشخیص ترک به صورت مکانیزه انجام بگیرد هدف از انجام این پژوهش آزمودن فرضیه ای ایست که در آن ترکهای آسفالتی تغییراتی در وضعیت سطح ایجاد می کنند و این قابلیت انتشار اشعه در آسفالت ترک خورده باعث می شود که تفاوت دمایی در آسفالت به وجود بیاید و بدین ترتیب دوربین های مادون قرمز تشخیص دهنده ترک ، آن را ثبت می کنند ، این مقاله گرفتن عکس با تکنیکهای سنتی و همچنین دوربین های مادون قرمز را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد . پرامتر های بسیاری در این مقاله مور دبحث قرار گرفته اند که از آنها میتوان به این مورد اشاره کرد انتخاب ناحیه عملکرد اشعه مادون قرمز ، استفاد هاز لنز های مختلف ، نوردهی در طول روز و شب ارزیابی روسازی های موجود ،مقایسه عملکرد مادون قرمز در شب و روز ،مقایسه عملکرد آن در تر و خشک و …… نتایج نشان می دهد تحت شرایط صحیح عکس برداری با مادون قرمز میتوان نتایج بسیار دقیقی در مورد وضعیت روسازی بدست آورد و تشخیص ترکهایی بسیار کوچک ( با عرضی در حدود ۱ یا ۲ میلی متر ) را ممکن ساخته که در عمل به وسیله دوربین هی سنتی غیر ممکن است .