سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد صاین – دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حسن بارانی – دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این کار اثر توام آلودگی و همزدن با بکار بردن یک ستون استخراج در حضور آلاینده بررسی گردیده و تعداد ۱۲۰آزمایش متنوع انجام شده است . یک تصحیح روی یک مدل تلفیقی انتقال جرم انجام داده تا کاربرد آن برای محدوده وسیعی از عوامل میسر باشد . فقط یک ضریب در این مدل بکار رفته که در انطباق با نتایج تجربی معلوم می گردد . با معلوم شدن تغییرات منطقی این ضریب، مدل ریاضی مرب وطه ارائه گردیده و محاسبه ضریب کلی انتقال جرم بر مبنای مدل جدید حداکثر خطای % ۱۳± را در مقایسه با نتایج تجربی فراهم نموده است