سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سالومه قاسمیان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
اصغر مولایی دهکردی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
داریوش باستانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این کار اثر حضور مواد فعال سطحی بر ضریب انتقال جرم قطره منفرد در یک ستون استخراج بررسی گردیده و آزمایشات زیادی بر روی یک سیستم مایع- مایع با کشش سطحی پایین انجام شده است. ضرایب انتقال جرم در سیستم تمیز و سیستم آلوده اندازه گیری شده و تفاوت بین مقاومتهای انتقال جرم در این دو سیستم به عنوان یک مقاومت اضافی اعمال شده توسط ماده آلاینده در نظر گرفته شده و تصحیحی بر روی یک مدل تلفیقی انتقال جرم انجام شده است. این مقاومت اضافی در انطباق با نتایج تجربی به صورت یک مدل ریاضی ارائه گردیده و محاسبه ضریب کلی انتقال جرم بر مبنای مدل جدید توافق خوبی را در مقایسه با نتایج تجربی فراهم نموده است.