سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا پاپی – دانشگاه امیرکبیر , دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران
حمید مدرس – دانشگاه امیرکبیر , دانشکده مهندسی شیمی، تهران، ایران

چکیده:

خواص ترمودینامیک پیوند هیدروژنی محلولهای شامل سیستم دوتایی الکلها ( متانول و اتانول ) در حلال تتراکلرید کربن برای دماهای٣٠٨ , ,٣٢٨ ٣١٨و ٣٣٨ کلوین توسط اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته [NMR] بررسی شده است . یک مد ل اصلاح شده برپایه دو مدل تجمع بدون مبادله گرما وتجمع ثابت تعادل تغییر پذیر برای بردازش داده های اسپکتروسکوپی بکار می رود . ضرایب فعالیت γ وخواص فزونی ترمودینامیک ) (G E ,H E تجمع الکلها توسط این مدل اصلا ح شده محاسبه می شود ونتایج با داده های اندازه گیری فشار بخار مقایسه می شود . محاسبه تغییرات نسبی جابجایی شیمیایی در محلولهای غیر قطبی و تعیین پیوند هیدروژنی بدون استفاده از داده های ویژه NMR امکان پذیر است .