سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین فقیهیان – گروه شیمی – دانشگاه اصفهان
محمدحسین موسی زاده – گروه شیمی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

زئولیت ها، آلومینوسیلیکات های ابدار و بلورین عناصر قلیایی و قلیایی خاکی هستند که معادن آن با ذخایر نسبتا خوب بطور طبیعی در نقاط مختلف ایران [۱]. از طرف دیگر نفت ایران نیز یک نفت پارافینی بوده و دارای مقادیر متنابهی از پارافین مایعمی باشد. این پارافین دارای ناخالصس های آروماتیک (P.A.H) اولفین و نفتنی است و در صورت حذف آنها می تواند کاربرد دارویی وخوراکی داشته باشد. یکی از کاربردهای مهم زئولیت ها خاصیت جذب آنهاست. زئولیت طبیعی از این نظر دارای ظرفیت مطلوبی نمیباشد و باید توسط فرآیندهای شیمیایی و حرارتی فعال گردند. در این پروژه ابتدا یک نوع زئولیت که فراوان ترین زئولیت طبیعی در ایران می باشد (کلینوپتیلولیت) توسط اسید و یا از طریق آمونیاکی شدن و اصلاح با مواد فعال سطحی (Surfatant) فعال شده و ظرفیت جذبی و انتخابگری آن در برابر ترکیبات آروماتیک و اولفینی و سایر ترکیبات رنگی موجود در پارافین مایع بررسی گردید و بدین وسیله پارافین مایع خوراکی یا دارویی با درجه خلوص بالا بدست آمده است.