سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مانا رحیمی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

بررسیهای اکتشافی با استفاده از تکنولوژی GIS یکی از شاخه های این علم گسترده می باشد GIS با ایجاد یک پایگاه مناسب داده ها ، فضای مناسبی را برای دسترسی به اطلاعات معدنی و تحلیل داده ها و تعیین مناطق جدید اکتشافی پدید می آورد همچنین توسط این سیستم می توان در مقیاس های مختلف به طراحی شبکه برداشت ، تعیین مکانهای حفر گمانه ، تونل و چاه اکتشافی ، تهیه سکشنهای مختلف و نظایر آن پرداخت . در امر اکتشافات مقدماتی ، تفصیلی و نیمه تفصیلی امکان دسترسی همزمان به کلیه اطلاعات زمین شناسی و معدنی منطقه این شرایط را فراهم می کند که با تحلیل داده ها بهترین مناطق جهت اکتشاف عنصر یا عناصر خاص تعیین گردیده و از اتلاف بودجه و وقت جلوگیری به عمل آید . به طور کلی این مطالعات دو هدف عمده را دنبال می کند هدف اول گردآوری آماده سازی و پردازش کلیه اطلاعات می باشد تا بتوان آنها را جهت منظور خاص اکتشافی هدفمند کرده و در ضمن به صورت مجموعه ای کاربردی در اختیار کاربر قرار گیرد . این اطلاعات می تواند مبنای تهیه نقشه های معدنی در مقیاسهای گوناگون اعم ۱:۲۵۰،۰۰۰،۱:۱۰۰ ۰۰۰ و استانی قرار گیرد و همچنین می توان توسط آنها زون بندیهای اکتشافی و نقشه های زمین شناسی اقتصادی را طراحی نمود . هدف دوم استفاده علمی و بهینه از این اطلاعات می باشد تا ضمن پردازش و تحلیل آنها نواحی امید بخش برای عنصر خاصی در منطقه یا غالب ترین مدل کانه زایی مشخص گردد . در طی روند این قبیل پژوهشها کلیه اطلاعات مؤثر در شناخت کانه زایی در منطقه رقومی سازی شده و وارد سیستم می گردد . این اطلاعات به طور عمده شامل اطلاعات زمین شناسی ، زمین ریخت شناسی ، تکتونیکی ، ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی ، دورسنجی ، زمین شناسی اقتصادی ( شامل معادن فعال و غیر فعال و اندیسهای معدنی ) آلتراسیون ها و وضعیت توده های نفوذی و اطلاعاتی از این قبیل می باشند . این اطلاعات سپس مورد تحلیل و پردازش قرار گرفته و با توجه به آنها نقشه های پتانسیل مواد معدنی و نواحی امید بخش برای عناصر فلزی و غیر فلزی تهیه می گردد