سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرناز بزرگ نیا – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت مهندسا
سیدمحمد رنجبران – کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریز

چکیده:

پیچیدگی ، تنوع و حجم انبوه اطلاعات مکانی از یک سو و توانائیهای کامپیوتر در عرصه اطلاعات از سوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) را تبیین می کند. پیشرفتهای چشمگیر در ابعاد مختلف زندگی انسان و پیچیدگی ارتباط این ابعاد، مشکلات عدیده ای را در امر برنامه ریزی و مدیریت ایجادکرده است. این امر از یک سازمان کوچک گرفته تا یک شهر و یا منطقه را شامل می شود. بطوریکه احاطه بر جنبه های مختلف مورد نیاز در مدیریت یا برنامه ریزی بدون وجود ابزارهای پشتیبان، امری غیر ممکن می نماید. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف ارائه یک ساختار مناسب جهت پشتیبانی در تصمیم گیری و برنامه ریزی شهر انجام شده است. در این مقاله ابتدا مروری بر روند شکل گیری و توسعه سیستمهای فضای پشتیبان تصمیم گیری انجام گرفته و سپس جایگاه و نحوه عملکرد GIS به عنوان یک سیستم فضایی پشتیبان تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در پیام برخی از مراحل برنامه ریزیو تهیه لایه های مورد نیاز در ساختار پیشنهادی برای نقطه شهری «زرین شهر» واقع در شهرستان لنجان از توابع استان اصفهان انجام گردیده است.