سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد علی نژاد – دانشجوی ترم آخر کارشناسی بهداشت محیط زیست – دانشگاه علوم پزشکی سمنان- د

چکیده:

استفاده از رایانه و نرم افزارهای موجود در Gis به عنوان ابزارهای کمکی نقش زیادی در مدیریت موثر این مجموعه ها ایفا می کند. (Geographic information System) Gis یا سیستم اطلاعات جغرافیایی محیطی را فراهم می سازد که تحت آن داده های گرافیکی و اطلاعات فضایی از مناطق مختلف، با پایگاههای اطلاعاتی مناسب ارتباط یافته و دامنه ای وسیع برای تحلیل، تحقیق و پژوهش و نمایش گرافیکی اطلاعات به ویژه در امر مدیریت تصمیمی گیری ایجاد می گردد، در این مقاله شیوه عمل، Gis در مهندسی بهداشت محیط مورد بررسی قرار می گیرد، شایان ذکر است که کاربردهای دیگر Gis می تواند مدیریت تاسیسات و آبرسانی شهری و عمران آب، مدیریت پرداخت عوارض و مالکیت اماکن، برنامه ریزی آموزشی و مدیریت ترافیک شهری عنوان کرد، در بخش بهداشت محیط کاربرد Gisبه شرح ذیل عنوان می گردد: الف : مهندسی مبارزه با ناقلین ب: مدیریت مواد زاید جامد الف- در مبارزه با ناقلین و استفاده از (Gis) که با برداشت اطلاعات مختلفی مانند: تراکم جمعیتی منطقه، مساحت و حدود منطقه مورد پروژه در مبارزه با ناقلین، وضعیت توپوگرافی منطقه، وضعیت آب و هوایی منطقه و … و رقومی کردن این اطلاعات تحت پوششهای مختلف می توان این امکان را ایجاد کرد که در کاربرد نوع سموم شیمیایی مورد استفاده در امر مبارزه با ناقلین با توجه به استاندارد E.P.A (استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا) گامهای موثری را برداشت. ب- در امر مدیریت مواد زاید جامد و لزوم استفاده و کاربری Gisمی توان به انتخاب محل مناسب برای دفع زباله طبق استاندارد های زیست محیطی اقدام نموده که در آن انتخاب محلهای دفن زباله با توجه به معیارهای بهداشتی و زیست محیطی صورت می پذیرد.