سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا گلسازشیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
احمد فرشچیان فسایی – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

این مقاله اطلاعات سیستم پشتیبانی یا نگهداری توزیع را شرح می دهد (DISS)این سیستم برای ساختن پایگاه داده های توزیع، محیطی را فراهم می آورد که شامل اطلاعات حروفی، عددی و گرافیکی است. این پایگاه نیز زمی تواند بعنوان صورت و لیست موجودی مورد استفاده قرار گیرد. مدیریت تاسیسات، تحلیل مهندسی و نقشه جزء تولیدات این پایگاه است. اطلاعات تاسیساتی و مدل ضبکه ای قابل بازخوانی و بازیابی می باشد. این اطلاعاتمی تواند بعدا بوسیله برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد. در این مورد نرم ازار ارتباط کاربر با ماشین می تواند مفید باشد. درخطف خروجی های گرافیکی یاگزارشهای نوشتاری به وسیله یکمانیتوریا یک صفحه گرافیکی نشان داده می شونتد. استفاده بهینه از DISS می تواند موجب منطقه بندی بدور از هر گونه محدودیت های فیزیکی، نتایج علمی و تصمیم گیریهای استراتزیک به هرماه بررسی زمین گردد. تعیین کمیت محدودیتهای کاری ساده و سهل الوصول نیست و نمی توان کاری سرهم بندی شده با محاسبات ریاضی ارائه داد.