سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی راد – دکتری زمین شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فیروز سیبل – کارشناس ارشد زمین شناسی اداره کل امور آب استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی روند تغییرات اقلیمی در سالهای ۷۹-۷۵ که باعث بروز خشکسالی شدید و تاثیر قابل ملاحظه بر منابع آب در کشور ایران شد از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) کمک گرفته شده است بدین منظور پلایای میقان به عنوان یکی از زیر حوضه های حوضه مرکزی ایران انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای (Arcinfo) , (Arcview) اطلاعاتی شامل پارامترهای اقلیمی و تغییرات سفره های آب زیر زمینی تهیه شد. این لایه های اطلاعاتی در قالب نقشه های مختلف مربوط به دو دوره آماری ۷۵-۷۱ و ۷۹-۷۵ می باشد.
از روی هم اندازی لایه های اطلاعاتی مختلف در محیط مشخص شد که در نواحی غرب و جنوب منطقه مورد مطالعه روند خشکسالی شدت بیشتری داشته به نحوی که رژیم بارش است و وضعیت تبخیز شدیدا تغییر یافته است. این تغییر شدید تاثیر قابل توجهی بر وضعیت منابع آب زیر زمینی این نواحی داشته است. و باعث شد. که افت سطح آب زیر زمینی در نواحی نسبت به سایر نواحی شدیدتر باشد.