سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رقیه ودایع خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی
ناصر اقبالی – استاد یار دانشگاه اسلامی

چکیده:

برنامه ریزی شهری ومنطقه ای توانسته است مسایل جامعه را شناسائی کند وبدون برنامه ریزی شهرها و شهرکها مناطق روستایی و مناطق مسکونی نمی توانند به خوبی اداره شوند در حالیکه جوامع امروزی با چالشهای متعددی رو به رو هستندبر خی از آنها آلود گی ترافیکمی توانند به کمک Gisنقشه های۳Dتصاویر ماهواره ای برسی گر دنند وبه کمک بر نامه ریز خلاق رفع گردد. چرا که کار برنامه ریز شناخت معضلات و استفاده از بهترین راهکار ها برای از بین بر دن معضلات میباشد.در این مقاله هدف اسفاده از ابزار ها وتکنیکهائی است که بتواند تصاویر جغرافیائی خاصی را تجزیه وتحلیل نماید. نظیر عکسهای هوائی تصاویر ماهواره ای ٬ کارتوگرافی و مطالعات مفصل دیگرکه به کنترل و رفع نیاز های کار بران کمک نماید. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی مدلهای اطلاعاتی مدلهای سه بعدی سطح منطقه میتوانیم مشارکت عمومی را به وسیلهپدید ه های جغرافیایی ساده و ییچیده فراهم نماییم.که این ابزار بعنوان ابزار آینده نگری این امکان را فراهم می آورد تا بر نامه ریزان با مسائل عمومی و تغییرات هماهنگ و ارائه الگوهای مناسب محیطی اقدام نمایند.