سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – مهندس عمران-عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
توران نیکو – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد نیکو – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

کاربرد GIS در مدیریت منابع نیروگاه های برق آبی کوچک (Small Hydro Power) SHP شیوه ای یکپارچه است که شامل سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و سنسورهای متحرک RS می باشد که عموما به صورتی بی همتا، با تاثیر بسیار بالا و نهایتا با تکنولوژی چند بعدی برای مدیریت ارزش و نظارت بر منابع طبیعی، تحقیقی با سنسورهای متحرک RS آغاز شده است که تحلیلی مطلوب بر روی نیروگاه برق آبی کوچک SHP دارند. این یک تکنولوژی تولید انرژی تجدید شدنی در هستی می باشد که از قرن بیستم شناسایی و به کار گرفته شده است. در پروژه های برق آبی کوچک طرح و پیشرفت با GISوRS برای مدیریت منابع نیروگاههای آبی کوچک به کار برده می شود که اطلاعات اخیر را از داده های ثبت شده در RS به دست آورده شده است. همه اطلاعات جمع شده از میان منابع گوناگونی هستند که برای انتخاب محل و اهداف طرح قابل دسترس می باشند.