سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دل آرام گل مروری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا
فرحناز لگزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی و حفاظتحیط زیست دریا

چکیده:

تحقیقات علمی در سالهای اخیر نشان داده است که اکوسیستم های دریایی و اقیانوسی تنوع میکروبیولوژیکی بسیار بالایی دارند که پتانسیل ایجاد اثرات قابل مطالعه علمی، اجتماعی و اقتصادی را داشته که تاکنون ناشناخته مانده است. در این خصوص سیستم اطلاعات جغرافیایی که در زمینه های گوناگون علوم دریایی مانند مدیریت منابع دریایی ، تخریب زیستگاهها و اکوسیستم های آبی ، شناسایی و ممانعت از آلودگی محیط زیست ، استخراج منابع بستر دریاها و اقیانوسها و تغییرات اکوسیستم های آبی کاربرد دارد استفاده می شود.
با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می توان الگوهای حرارتی و جغرافیایی تنوع میکروبی گونه ها را شناسایی نموده
و طبقه بندی میکروارگانیسمها را بر اساس موقعیت جغرافیاییو زیستگاههای ژئو شیمیاییزمین شناختی شان
امکان پذیر ساخت.
بدین ترتیب محققان قادر خواهند بود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی داده های پایه را در زمینه نقشه برداری
از تنوع زیستی میکروبی در محیط های آبی سمت دهی نموده ، نقشه هایی حاوی اطلاعاتی از موارد مورد توجه ترسیم نمودهداده‌ها را در اینترنت قرار داده و بازیابی کنند.