سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
سعید قویدل فر – دانشجوی کارشناسی آبیاری دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق سیلاب حوضه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ترکیب با مدل های بارش – رواناب مطالعه گردیده است . در این مطالعه وضعیت سیلاب شهر ماسال در غرب استان گیلان بعنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است . پس از تهیه اطلاعات DEM و TIN از محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه ها و عکس های هوایی موجود وضعیت کاربری اراضی بصورت پلی گون های ژئورفرنس شده مجزا معرفی و با انطباق شبکه سیلابروی پیشنهادی این شهر بر مسیر معابر و خیابان ها و معرفی آن به عنوان مسیر جریان خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های شهری استخراج گردیده است . در نهایت با استفاده از فرمول استدلالی بر اساس خصوصیات فیزیوگرافی و منحنی های شدت – مدت – دوره بازگشت بارندگی منطقه،
مقادیر سیلاب هر یک از حوضه های شهری محاسبه گردیده است . ترکیب GIS با مدل های مختلف بارش – رواناب در طراحی شبکه سیلابروی شهرها که به روش آزمون و خطا برای رسیدن به آرایش و ابعاد بهینه انجام می گیرد، می تواند در کاهش زمان و هزینه بسیار موثر باشد