سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا قطبی زاده – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود حسامی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) که ابتدا فقط کاربردهای نظامی داشت امروزه دربسیاری ازعلوم کاربردهای فراوانی یافته است علاوه بر ایجاد تحول درعلوم نقسه برداری و تعیین موقعیت هرنقطه اززمین دستگاههای (GPS) اکنون به یکی ازمهم ترین ابزارهای مهندسی عمران برای بررسی تغییرات روی سازه ها و پیش بینی خطرات احتمالی درطول عمر آنها تبدیل شده اند . کرنش سنجهای (GPS) می توانند اثرات بارباد برساختمانها و برجهای بلند را ثبت کنند که نتایج مفیدی ازتحلیل آنهابه دست آمده است . تغییر شکلهای پوسته ی زمین باعث ایجاد پدیده هایی ازجمله زلزله ،سونامی ، رانش زمین ، نشست و تغییر مکان های کوچک امااثر گذار دردرازمدت روی سازه ها به ویژه سدها ،پلها ،تونل ها ، و دیگر سازه ها ی حساس و حیاتی می شود با استفاده از (GPS)فعالیت های منطقه ای پوسته زمین مورد بررسی قرار گرفته است و به وسیله اطلاعات به دست آمده می توان تخریب و دیگر اثرات منفی محیطی روی سازه ها را پیش بینی و تا حدی کنترل کرد .