سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
المیرا فرخی زاده –
سید امین صیفی شیشوان –

چکیده:
دنیای امروزدنیای رقابت است نرخ سریع تحولات تکنولوژیک تغییر درالگوهای مصرف و نیازهای بازار بالا رفتن انتظارات جامعه و مسئولیت های اجتماعی سازمانها عرصه رقابت را روزبروز تنگ تنگ تر می نماید شرط بقا درچنین محیطی برخورداری ازمزیت های رقابتی درسازمان است تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابت پذیری پرداختن به موضوعات ایمنی بهداشت و محیط زیست را به یکی ازاولویت های سازامانها درتجارت امروز تبدیل نموده است لذا صنایع برای یکپارچه نمودن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر درزمینه بهداشت ایمنی و محیط زیست الگوی نظام واحدی به نام HSE پیشنهاد نمودند بنابراین دراین پژوهش ابتدا به بررسی کاربرد HSE درصنعت و تعریف مفاهیم آن پرداخته خواهدشد سپس کاربرد این مقوله درصنعت دستکش سازی دستکش حریر ایران به صورت گسترده و جزبه جز مورد بررسی قرارمیگیرد و پیشنهاداتی برای داشتن نیروی انسانی سالم محیط کارایمن و محیط زیست سالم ارایه خواهد شد