سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید مرادلو – دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجواد موسوی – دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کارشناس – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ادوات Custom-Power مانند D-STATCOM و DVR برای بهبود کیفیت توان در سیستمهای توزیع به کار می روند . تأمین توان اکتیو مورد نیاز برای عملکرد این ادوات بویژه برای
جبران کمبود شدید و بلند مدت ولتاژ ، همواره مسأله مهمی می باشد . در مواردی که در یک محیط صنعتی و در چند فیدر مجزا، از DVR و D-STATCOM استفاده شده و یا قرار
باشد استفاده شود، می توان با مشترک کردن لینک DC این ادوات، ساختارهایی تحت عنوان ) IDVR 1 متشکل از چندین ) DVR و ) IUPQC 2 متشکل از چندین DVR و ( به وجود آورد . در این ساختارها در هنگام D-STATCOMD- و یا DVR کمبود ولتاژ در یکی از فیدرها، STATCOM موجود در آن فیدر به جبران این کمبودپرداخته و توان اکتیو مورد نیاز خود را بوسیله ادوات دیگرمتصل به آن از طریق لینک DC دریافت می کند . در این مقاله با انجام تحلیلهای حالت ماندگار برای IDVR و IUPQC ،شرایط لازم و نیز تغییرات مورد ن یاز در مقادیر نامی ادوات برای تشکیل این ساختارها بررسی شده و همچنین نشان داده می شود که استفاده از این ساختارها در همه حالتها موجب عدم نیاز به منبع اضافی برای تأمین توان اکتیو نمی شود و فقط میزان توان آن را کاهش می دهد .