سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رضا باباعلی – دانشجوی دکتری عمران آب -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
ابولفضل شمسایی – استاد دانشکده عمران صنعتی شریف
حمید رضا وثوقی فر – دانشیار- هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران

چکیده:

نرم افزارMATLAB ابزار قوی ریاضیاتی ومهندسی میباشد.اغلبمهندسین این نرم افزار را مخصوصمهندسی برق میدانند .حال آنکه کاربردهای زیادی در مهندسی عمران دارد. از مهمترین مزایایی این نرم افزارM-File های قوی آن در مکانیک سیالات میباشد. قدرت حل عددی این نرم افزار آن را برای معادلات عددی آماده نموده است.روشبسیار ساده تعریفماتریسو ارایه ها که نیازی به هیچگونه برنامه نویسی ندارد یکی از بهترین کاربردههای این نرم افزار میباشد.حجم بسیارکم برنامه نویسی توسط این نرم افزار آن را در کارهای عددی ممتاز نموده است.دامنه وسیع کاربرد این نرم افزار در مهندسی عمران از مقطع کارشناسی تا دکتری کاربرد آن را روز به روز وسعتبخشیده است. در مقاله حاضر با حل چند مثال ععدی روش کار ابتدایی این نرم افزار معرفی گردیده است.