سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو ایران
فرهاد غفارزاده – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

OPCیک مجموعه استاندارد نرم افزاری جهت انتقال وارسال متغیرهای پروسه ۱ در سیستمهای پروسه صنعتی و اسکادا است . این استاندارد بر مبنای تکنولوژی OLE/DCOMشرکت Microsoft . تعریف شده استهدف از تعریف OPC ، افزایش کارآیی و استاندارد نمودن ارتباط میان منابع داده ( دستگاههایی که متغیرهای پروسه را اندازه گیری و جمع آوری می کنند ) و مصرف کنندگان داده ( مراکز نمایش و کنترل پروسه ) می باشد . این استاندارد مستقل از محیط سخت افزاری منبع داده و درایورهای آن عمل می کند و امکان سازگار کردن سخت افزارها و نرم افزارها را در محیط های صنعتی و اتوماسیون امکان پذیر می نماید . در این مقاله به بیان کوتاه مبانی این استاندارد و کاربردهای آن در صنعت اسکادا پرداخته می شود . در استاندارد OPC وظیفه
جمع آوری و پردازش داده ها میان سه جزء اصلی آن یعنی OPC Historical Data Access تقسیم می گردد که هریک از این اجزاء خود مولفه های Client و Server مختص به خود را دارا می باشند