سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام اقصایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف
میرمصدق جمالی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

PIV یا Particle Image Velocimeteryروشی تمام میدانی و غیر مخرب برای تعیین میدان سرعت لحظه ای یک سیال در حال حرکت می باشد. در این روش ذرات ریزی که با حرکت سیال حرکت می کنند وارد جریان می شوند. با گرفتن دو عکس متوالی از این ذرات و تعیین بردار حرکت و با دانستن فاصله زمانی بین دو عکس، سرعت لحظه ای در هر نقطه مشخص می شود. خروج آب از لایه هم رقوم دریچه در سیال لایه بندی شده بر اساس چگالی، بعنوان پدیده تخلیه گزینشی شناخته شده است. تحقیقات انجام شده برروی تخلیه گزینشی تا کنون عموماً با فرض مقطعی یکنواخت انجام شده است درحالیکه وجود یک تنگ شدگی موضعی در مقطع می تواند اثر مهمی دراین مساله داشته باشد. در این تحقیق به بررسی اثر تنگ شدگی موضعی مقطع بر تخلیه گزینشی از یک مخزن با لایه بندی خطی و خروجی خطی (line sink) با استفاده از روشPIV با نور سفیدپرداخته می شود.